Kitwerk van een boot

Kitwerk op een boot heeft veel te verduren, dit heeft te maken met verschillende weersinvloeden zoals UV straling, regen en wind maar ook algengroei uit het water is een grote factor dat de kitranden van een boot belast worden.

Veel botenbezitters zijn zuinig op hun boot en willen het beste als het om onderhoud en netheid gaat. Wij van DH Kitafdichtingen begrijpen dit en vervangen de kitranden van een boot alsof het onze eigen boot is, Daarom gebruiken we in de maritieme sector alleen de beste producten zoals de Sika 291i. We staan voor de kwaliteit die van ons verwacht wordt.